Tvořivé kurzy (workshopy) pro děti

Hudebně tvořivé kurzy atelieru Elwira

Kurzy pro děti jsou připravovány podle zadání objednavetele. Nabízíme výuku na nejrůznější rytmické nástroje, výuku základních rytmů, nácvik rytmické souhry v kolektivu, kurz výroby jednoduchých rytmických pomůcek. Kurzy samozřejmě rozlišují, zda jsou děti úplní začátečníci a nebo základy již znají a potřebují rozvíjet své dovednosti.

Hudebně tvořivé kurzy atelieru Elwira

Pro kvalitní sestavení programu kurzů potřebujeme vědět následující parametry, které se zohledňují při přípravě kurzu:
- věk dětí (minimálně 6 let),
- velikost skupiny (počet účastníků)
- vybavenost skupiny (co už děti umějí a jaké mají nástroje),
- zaměření kurzu (co by mělo být jeho hlavní náplní).

Hudebně tvořivé kurzy atelieru Elwira

Kurzy pro školy a různá volnočasová zařízení pro děti je třeba objednávat nejméně s měsíčním předstihem. Během této doby připravíme organizační pokyny pro pořadatele, aby kurz mohl probíhat co nejefektivněji. Po ukončení kurzu je možné se domluvit na další spolupráci, jejímž cílem je procvičení a zlepšení nově nabitých znalostí a dovedností.

Hudebně tvořivé kurzy atelieru Elwira Hudebně tvořivé kurzy atelieru Elwira Hudebně tvořivé kurzy atelieru Elwira Hudebně tvořivé kurzy atelieru Elwira INFORMACE